Shri. Balasaheb G. Meher
Trustee


Shri. Bhimrao D. Khaire
Trustee
 


Shri Anil G. Meher
Trustee & Chairman


Shri. Shivajirao N. Khaire
President
 


Shri Hiralal C. Shah
Vice-PresidentMrs. Nandatai M. Dange
Co-Chairman

 


Shri. Ravindra G. Paragaonkar
SecretaryShri. Suresh Sancheti
Joint Secretary

 


Shri. Prakash V. Pate
MemberShri. Sabirbhai Shaikh
Member

 Dr. Anand R. Kulkarni
MemberMr. Arvind K. Meher
Member
 


Shri. Somajibhai Patel
MemberShri Shashikant B. Wajge
Member

 


Mr. Ashok N. Shah
Member


Shri. Alhad Khaire
Member
 


Shri. Tanaji Warule
Member
top